DE  | EN | FR | IT | FI

Tulos

Rakennustuoteasetus

Ei yhdenmukaistettua eurooppalaista standardia tuotteellesi. CE-merkintä (CPR) ei ole vielä mahdollinen.

Konedirektiivi

CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus konedirektiivin (esimerkiksi EN 16005 Käyttöturvallisuus) mukaan.

+
Konedirektiivi
+
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) ja CE-merkintä

takaisin           aloita uudelleen